Jesteśmy kościołem ludzi zaangażowanych, kochających Boga i siebie nawzajem, którzy współdziałają, aby we współczesny sposób głosić cudowną Bożą łaskę (czyli amazing grace).

Jesteśmy społecznością chrześcijan – ludzi zmienionych przez cudowną Bożą łaskę – Amazing Grace.

Połączyło nas jedno doświadczenie – odwrócenie się od starego życia oraz pełne zaufanie Jezusowi Chrystusowi i przyjęcie zbawienia jako daru.

Chcemy się dzielić Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie ze wszystkimi, uwielbiać Boga zawsze i żyć jak rodzina na co dzień.

NABOŻEŃSTWA: Niedziela, 1100
ul. Eugeniusza Paukszty 1
60-461 Poznań

Jesteś mile widziany! Nie musisz niczego udawać, ani przyjmować religijnej pozy. Naszym pragnieniem jest tworzyć atmosferę, w której w wolności i swoim tempie, możesz odkrywać prawdy zawarte w Biblii i poznawać Boga – po to, aby rozpocząć lub odnowić autentyczną relację z Nim.

Nasze wartości

Kochamy

Boga i ludzi. Doświadczyliśmy miłości i przemiany serca. Miłość motywuje nas do działania.

Angażujemy się

we wspólnotę. Tworzymy razem kościół. Potrzebujemy siebie nawzajem.

Głosimy

Dobrą Nowinę o zbawieniu z łaski. Bóg oferuje każdemu nowe życie – w darze. Czy wiesz, jak możesz przyjąć ten dar? Przyjdź i przekonaj się!